Nieuws uit groep 7

Start Ipc project groep 7 en foto's hoedenparade prinsjesdag
16 september 2020 door Mariëlle Reverda

Wat een vrolijke en kleurrijke bedoening was het vandaag bij de groepen 7, 7/8 en 8. Juffen in het oranje, de meeste kinderen in het oranje (of rood wit blauw). 15 Coupletten van het Wilhelmus afgespeeld op het digibord.


Dit alles had te maken met de opening van het IPC project: "Nederland wordt Nederland." Tijdens dit project leren de kinderen over de geschiedenis van het land wat nu Nederland wordt genoemd.

Als startopdracht kregen de kinderen een puzzelstuk waarop ze konden schrijven/tekenen wat ze nu al weten van de geschiedenis van Nederland. De komende weken gaan ze hun kennis, vaardigheden en begrip van het onderwerp uitbreiden op de meest uiteenlopende manieren.


Hierover zal ik u op de hoogte houden.


Prinsjesdag 2020

In groep 7 besteden we altijd tijd aan prinsjesdag. Dit jaar is dat uiteraard ook het geval, alleen in een iets andere, en helaas minder uitgebreide vorm dan andere jaren. Omdat we op tv de bijzondere hoeden van de dames niet konden bewonderen, hebben de kinderen zelf maar een hoed ontworpen. Het resultaat ziet u bij de foto's.


Veel kijkplezier!

Mariëlle Reverda

Verslagje groep 7
9 september 2020 door Mariëlle Reverda

Beste ouders/verzorgers,


Iedereen is nu aardig gewend in groep 7. De eerste weken staan voornamelijk in het teken van het elkaar leren kennen, zeker ook voor Elise en Sem onze nieuwe leerlingen. Nu heeft gelukkig iedereen wel zijn/haar plekje gevonden en weten alle kinderen welke regels en afspraken gelden bij deze juf en meester.

Het elkaar leren kennen doen we aan de hand van de lessen van de Kanjertraining, maar we kijken ook naar wat deze specifieke groep kinderen nodig heeft om zich veilig en prettig te voelen om hierop zo goed mogelijk in te kunnen spelen.


Wat is er nieuw voor de kinderen:

-we rekenen groepsdoorbroken: De kinderen van groep 7, 7/8 en 8 zijn naar niveau ingedeeld in 3 rekengroepen: Juventus, Barcelona en Manchester United. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er zelfs nog een extra niveaugroep. Elke dag van 9.10 tot 10.00 uur wordt er gerekend.

-op woensdag wordt begrijpend lezen gegeven, methode nieuwsbegrip. Groep 7 wordt dan in twee groepen verdeeld. Één helft van de klas gaat met juf Denise in de aula aan het werk met de les, de andere helft blijft in het eigen lokaal om daar de les te maken. Zodoende is er goed de tijd om de kinderen in een kleinere groep te begeleiden in het leren lezen, analyseren en verwerken van teksten.

-op vrijdagmiddag is er tijd voor atelier: handvaardigheid, drama, tekenen, techniek. Ook dan worden de kinderen van de groepen 7, 7/8 en 8 door elkaar gehusseld om in verschillende lokalen deze lessen te volgen. Meestal zijn de aangeboden lessen gekoppeld aan het IPC thema.

Huiswerk

De kinderen moeten soms nog een beetje wennen dat huiswerk ècht op vrijdag GEMAAKT moet worden INGELEVERD en dat je huiswerk op tijd moet leren (tip: help uw kind bij het maken van een vaste weekplanning en houd hem/haar hier ook aan). Als je je huiswerk kwijt bent, moet je zelf een oplossing bedenken (kopie of foto aan een klasgenoot vragen). Gelukkig gaat het bij bijna alle kinderen prima. Anders helpen we uw kind in het begin natuurlijk op weg.


Volgende week starten we met een nieuw IPC thema. Daarover volgende keer meer.


Wist u dat:

-Fay medewinnares is van de tekenwedstrijd afdeling bovenbouw;

-we vandaag gelukkig weer naar de bibliotheek konden om leesboeken en informatieboeken te halen;

-de kinderen prachtige opbergbakken hebben gekleurd om hun leermaterialen in te stoppen wanneer ze naar een ander lokaal moeten lopen;

-de tafels en vooral de deeltafels weer even goed geoefend moeten worden (ook thuis);

-een aantal kinderen van onze groep in het kinderkoor meedoen;

-juf en meester het een heel leuke klas vinden.


Tot zover,


Mede namens meester Van Leen,

juf MariëlleWelkom
18 augustus 2020 door Mascha Groenhof

e zijn weer gestart!

Meester van Leen en juf Mariëlle wensen alle kinderen een prachtig schooljaar 2020-2021.