Welkom op ons ouder portaal

Dit is het ouder portaal van Kindcentrum De Kerkuil in Limmen. Een kindcentrum met lange wortels in Limmen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is De Kerkuil ontstaan uit basisschool Sint Maarten en de Pax Christischool. Inmiddels heeft ook de opvang een plaatsje gekregen onder ons dak en zijn wij sinds het schooljaar 2018-2019 Kindcentrum De Kerkuil

Op dit ouder portaal vind je al het nieuws over onze school, de opvang, de kinderen en meer.

Over welke onderwerpen had u graag meer info gehad aan het begin van het schooljaar? (informatieavond, -middag)

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Meld aan om te stemmen

Wij werken met IPC, een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de zaakvakken

IPC

Wij geven kanjertraining. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Kanjertraining

Op Kindcentrum De Kerkuil krijgen kinderen en teamleden de kans om hun talent te ontdekken en te ontplooien. Talentontwikkeling begint met kennismaken en ervaren. Thuis, op school, op de opvang en in de eigen omgeving.

Talentontwikkeling

We doen het samen
In onze visie staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Onze visie begint met de driehoek school-ouder-kind.

Ouderbetrokkenheid

Contact

Basisschool De Kerkuil
Adres:Lage weide 2
1906 XC Limmen
072-5057570