Op een ouderavond met verschillende onderwijsinhoudelijke onderwerpen op De Kerkuil zou ik kiezen voor:

Meerdere antwoorden zijn mogelijk


Meld aan om te stemmen

En de eerdere polls

Verkeersveiligheid op de Dusseldorperweg

Voor de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande kinderen op de Dusseldorperweg zien wij graag:


Meerdere antwoorden mogelijk
Een klaarover voor en na schooltijd op de Dusseldorperweg
10,0%
Een zebrapad en een klaarover voor en na schooltijd op de Dusseldorperweg
15,0%
Een zebrapad op de Dusseldorperweg ter hoogte van de Lage Weide
16,0%
Geen verandering in de huidige situatie
4,0%
Twee zebrapaden en twee klaarovers voor en na schooltijd op de Dusseldorperweg
14,0%
Twee zebrapaden over de Dusseldorperweg links en rechts van de Lage Weide
42,0%
Totaal 101 stemmen

Over welke onderwerpen had u graag meer info gehad aan het begin van het schooljaar? (informatieavond, -middag)


Meerdere antwoorden mogelijk
Huiswerk
20,0%
IPC
8,0%
Kanjertraining
5,0%
Lesmethodes
24,0%
Niets gemist
21,0%
Verkeerssituatie
3,0%
Voortgezet Onderwijs
3,0%
Zelfstandigheid
11,0%
Zorg
6,0%
Totaal 66 stemmen

Zou u behoefte hebben aan een informatieavond over:(Sociale) mediawijsheid
21,0%
Drank en drugs
5,0%
Geen behoefte
35,0%
Kanjertraining
8,0%
Onderwijsinhoudelijk
32,0%
Totaal 66 stemmen

Naar welke aanvangstijd gaat uw voorkeur uit?

(De tijden voor dit schooljaar blijven ongewijzigd)


De aanvangstijd van 8.45 bevalt mij goed en wil ik graag zo houden.
60,0%
Het zou voor mij fijner zijn als de aanvangstijd naar 8.30 gaat.
40,0%
Totaal 134 stemmen

Hoe ervaart u en uw kind het continurooster


Het eten in de klas is prima, maar de middag is voor ons lastig (langere opvang nodig bijvoorbeeld)
6,0%
Het eten op school bevalt goed, net als de langere vrije middag.
75,0%
Het eten op school maakt de dag te lang én de middag is lastig (met bijvoorbeeld opvang)
6,0%
Het eten op school valt tegen, maar de langere middag is lekker.
13,0%
Totaal 126 stemmen

Hoe vinden jullie het nieuwe ouderportaal Mijn Kerkuil?


Een verademing
2,0%
Eindelijk werkt de schoolsite ook goed op tablets en smartphones
20,0%
Mij iets te strak en te zakelijk
4,0%
Mooie website
74,0%
Totaal 85 stemmen