Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De kanjertraining die wij geven aan alle kinderen van onze school geeft onze kinderen handvatten voor sociale situaties. Het leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Lees hier het pestprotocol van de Kerkuil

Pestpreventie middels Kanjertraining