Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft KC de Kerkuil haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken en voorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie, enzovoort. De school stelt het SOP zelf op, de MR heeft adviesrecht hierop.

Lees hier het oudergedeelte van ons schoolondersteuningsprofiel zorg 2021-2022.
(gemaakt in het programma perspectief op school)

Bent u geïnteresseerd in ons volledige schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 dan kunt u dit hier inzien.


KC de Kerkuil valt onder het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs IJmond passendonderwijsijmond