IPC

IPC, zaakvakken geïntegreerd aanbieden vanuit een rijke context.

Wij gaan werken met IPC, een integraal, thematisch en creatief programma voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de zaakvakken. Binnen een thema’s werken kinderen aan geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. De leerstof wordt creatief verwerkt. IPC geeft structureert aan het leerproces door bij de thema’s de leerdoelen voor elk vak te beschrijven. Stukje weg. Bij het maken van de lessen stellen de leerkrachten deze vraag centraal: Wat hebben kinderen nodig om diverse mogelijkheden te hebben op succes in een snel veranderende wereld?

De lessen zijn boeiend, actief en zinvol en sluiten aan bij de beleving van de kinderen. Het IPC helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in de praktijk.

Image result for ipc-nederland

Kanjer training

Wij geven kanjertraining. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Dit zijn onze doelen:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. Bovendien besteedt de methode aandacht aan actief Burgerschap.


Kijk hier voor informatie over de Kanjertraining en informatie over de oefening Motor en Benzinepomp.

Talentontwikkeling

Op Kindcentrum De Kerkuil krijgen kinderen de kans om hun talent te ontdekken en te ontplooien. Dat kan op verschillende manieren. In de klas wordt het stellen van vragen en nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zelf het antwoord op hun vragen te vinden en wij helpen ze daarbij. Door veel samen te werken inspireren de kinderen elkaar. Er is aanvullend materiaal in de klas, maar er gebeurt meer. We betrekken onze omgeving en de actualiteit actief bij ons onderwijs.

Talentontwikkeling begint met kennismaken en ervaren. Thuis, op school, op de opvang en in de eigen omgeving. Met onze bijzondere activiteiten en buitenschoolse activiteiten proberen wij een steentje bij te dragen aan het proeven en geïnspireerd raken.
Image result for talent

Ouderbetrokkenheid

We doen het samen
In onze visie staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Onze visie begint met de driehoek schoolouder-kind.

Partner bij ontwikkeling
U bent als ouder ontzettend belangrijk. We hebben u nodig als partner om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Wist u dat het wetenschappelijk bewezen is dat uw betrokkenheid en interesse bijdraagt aan de groei van uw kind? U kunt dat doen door te praten over school, te helpen bij huiswerk en belang te hechten aan de inzet van uw kind.Image result for ouderbetrokkenheid