Klachten

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is binnen onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Bij Blosse zien wij een kindcentrum als leefgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er het beste van maken. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede zaken. Bedenk dat alle partijen baat hebben bij de oplossing van een klacht of een probleem.

Goed overleg

Zaken waarvan je van mening bent dat het anders kan, kun je in eerste instantie bespreken met de medewerker en/of de directeur van het kindcentrum. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in het kindcentrum kunnen in goed overleg opgelost worden. Wanneer het gesprek met het kindcentrum niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je contact opnemen met het College van Bestuur van Blosse middels ons klachtenformulier.

Klachtenregeling

Voor alle kindcentra van Blosse is de klachtenregeling van toepassing. Met deze regeling hopen we bij te dragen aan een goede communicatie over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing.

Je kunt als ouder/verzorger wanneer je met een gesprek niet verder komt ook een formele klacht indienen.

Vertrouwenspersoon

Daarnaast kun je ook op ieder moment contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen:

  • Wilko Stoffelen.

Hij is bereikbaar wilko.stoffelen@gmail.com en op telefoonnummer 06 30 79 96 73.

  • Jacqueline Peels.

Zij is bereikbaar via info@jacquelinepeels.nl en op telefoonnummer 06 22 23 92 34.

Klachtencommisise

De route van een klacht is zowel voor Blosse onderwijs als Blosse opvang grotendeels gelijk. Er is echter één verschil: de externe klachtencommissie.

  • Blosse onderwijs is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Ernstige klachten kunnen vervolgens aangemeld: Postbus 85191, 3508AD Utrecht. Tel: 030 – 280 95 90. E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
  • Blosse opvang is aangesloten bij de Geschillencommissie. Ook kan je voor informatie, advies en mediation terecht bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.


Naar het klachtenformulier